БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ВІД 1000 ГРН

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ВІД 1000 ГРН

Договір публічної оферти 

Прочитайте текст цього Договору публічної оферти, надалі – “Договір”, і якщо Ви не згодні з яким-небудь його пунктом, чи не зрозуміли будь-який пункт Договору, пропонуємо Вам відмовитися від купівлі товару, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +38-099-302-7151 чи написавши лист на адресу електронної пошти: moc.liamg%40gabytuaebam
У випадку прийняття умов Договору, Ви погоджуєтеся з усіма його умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі його положення.
Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
Визначення термінів:
Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://mabeautybag.com, включаючи всі його веб-сторінки.
Товар – товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення договору купівлі-продажу Товарів на визначених Продавцем умовах.
Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.
Продавець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту Гаранта мають намір його продати.
Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений власними силами Продавця або Компанією-перевізником.
Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.
Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
1. Загальні положення
1.1. Цей Договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Користувачів/Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього Договору, тобто Публічної оферти Продавця, Користувач стає Покупцем.
2. Предмет договору
2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://mabeautybag.com, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.
2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом , а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають ті діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.
3. Права та обов'язки продавця
3.1. Продавець зобов’язаний:
• виконувати умови даного Договору;• виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;• передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту www.mabeautybag.com, оформленим Замовленням і умовами даного договору;• перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.
3.2. Продавець має право:
• в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору. 4. Права та обов'язки покупця
4.1. Покупець зобов’язаний:
• своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;• ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;• при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності
Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.
4.2. Покупець має право:
• оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://mabeautybag.com;• вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
5. Порядок оформлення Замовлення
5.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://mabeautybag.com шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “У кошик”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://mabeautybag.com 5.2. Строк формування Замовлення до 3 робочих днів з моменту його підтвердження Продавцем. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.
5.3. У разі відсутності замовленого Товару, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Користувача/Покупця, повідомивши про це Користувача/Покупця за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті/ залишеними при оформленні Замовлення на Сайті або іншим способом.
5.4. Користувач/Покупець має право скасувати Замовлення зателефонувавши на номер в контактах магазину.
5.5. У разі анулювання повністю передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.
6. Ціна і порядок оплати
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Вебсайту https://mabeautybag.com. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик.
6.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
6.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).2) накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки ТОВ «Нова Пошта».3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
6.4. Оплата Товару здійснюється виключно у гривні.
6.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на поточний рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Користувача/Покупця з умовами цього Договору.
6.6. Ціна Товару, що вказана на Сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Користувачем/Покупцем Товар зміні не підлягає.
7. Доставка Товару
7.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці (Доставка та оплата) Веб-сайту https://mabeautybag.com.
7.2. При доставці товарів в інші міста України, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.
7.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, який доставляється Компаніями перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості.
7.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого за електронною адресою moc.liamg%40gabytuaebam із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти на сайті https://mabeautybag.com.
8. Повернення Товару
8.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
8.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.
8.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.
8.4. У випадку повернення Товару, що має істотний недолік відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками, Продавець повертає грошові кошти по факту повернення Товару. Витрати, пов’язані із доставкою такого Товару Покупцю Компанією-перевізником, покриваються за рахунок Продавця.
9. Права та обов’язки Продавця
9.1. Продавець має право:
9.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;
9.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;
9.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації чи оформленні Замовлення;
9.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;
9.1.5. Відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;
9.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
9.2. Продавець зобов’язується:
9.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;
9.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;
9.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;
9.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу;
10. Права та обов’язки Користувача/Покупця
10.1. Користувач/Покупець має право:
10.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;
10.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;
10.2. Користувач/Покупець зобов’язується:
10.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитися з усіма її умовами та положеннями;
10.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;
10.2.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;
10.2.4. При оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем;
10.2.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Користувачем/Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення;
10.2.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.
11. Термін дії Договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення Користувача/Покупця на Сайті і діє до виконання всіх умов Договору.
12. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів
12.1. Сторони Договору несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору відповідно до законодавства України та цього Договору.
12.2. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
12.3. Продавець не несе відповідальності за: незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей; зміст і правдивість інформації, що надається Користувачем/Покупцем при оформленні замовлення; затримки та перебої при обробці замовлення і доставки Товару, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю; за протиправні незаконні дії, здійснені Користувачем/Покупцем за допомогою даного йому доступу до мережі Інтернет; за передачу Користувачем/Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів –ІР, МАС-адреси, логін та пароль третім особам.
12.4. Користувач/Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.
12.5. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обгрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
12.6. Усі спори, що виникають між Сторонами у ході виконання цього Договору та пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.
12.7. У разі неможливості вирішення суперечок або розбіжностей, що виникли у зв’язку із цим Договором, шляхом переговорів, усі спори, розбіжності тощо, у тому числі, що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.
12.8. В питаннях, які не врегульовані цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
13. Форс-мажор
13.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному законодавством порядку.
13.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють дію непереборних сил, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін, появу яких Сторони не могли передбачити і яким не могли запобігти, та які включають, не обмежуючись цим, наступне: пожежі, повені, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, зокрема, закриття шляхів, проток, перевалів, портів, а також війна, військові дії, блокади, страйки, ембарго та інші явища і дії, що роблять неможливим або суттєво заважають виконанню умов цього Договору Сторонами.
13.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно повідомити другу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
13.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
13.5. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є довідка/сертифікат, видана(-ий) Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форм-мажорних обставин.
13.6. Із припиненням дій форс-мажорних обставин Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, зобов'язана негайно інформувати про це в письмовому вигляді другу Сторону. У такому повідомленні повинен бути зазначений строк, протягом якого передбачається виконати зобов'язання за Договором.
14. Застереження щодо збору та обробки персональних даних
14.1. При акцепті Договору Користувач/Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI “Про захист персональних даних”.
14.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
14.3. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується Продавцем: для реєстрації Користувача/Покупця на Сайті та/або оформленні Замовлення; при обробці Замовлення; для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем; для оцінки та аналізу роботи Сайту; для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем; для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Продавцем.
14.4. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
Користувач/Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача/Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Користувача/Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
14.5. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, Продавець може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.
15. Інші умови
15.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.
15.2. Цим Користувач/Покупець підтверджує та погоджується, що він не набуває ніякого права, титулу або інтересу на будь-яке найменування, логотип або знак для товарів та послуг (торгівельний знак) або іншого права інтелектуальної власності Продавця (контрагента Продавця) та/або афілійованих компаній, не використовує їх, не вводить в господарський обіг, окрім як для цілей цього Договору. Зазначені вище зобов’язання зберігають силу і після припинення дії Договору.
15.3. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач/Покупець повинен звернутися за номером Гарячої лінії.
15.4. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Гарячій лінії з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання за умови повідомлення Користувачів/Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятися Продавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів, а також з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором Гарячої лінії після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.
15.5. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.
15.6. Сайт і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
15.7. Якщо будь-яке положення (умова), яке має місце в цьому Договорі або в будь-якому іншому документі, пов’язаному з ним, стає недійсним, незаконним, - дія та виконання положень цього документу, які залишились, не будуть ніяким чином порушені або послаблені, а таке положення (умова) буде вважатися виключеним з Договору.
15.8. Заголовки, включені до цього Договору, використовуються виключно для зручності та не повинні розглядатися або тлумачитися як такі, що мають істотний зміст при інтерпретації значення будь-якого положення цього Договору.